Suomeksi
Nyhet

Arbetsmarknadens centralorganisationer: Delat familjeansvar ökar välbefinnandet i arbetet och jämlikheten i arbetslivet

Arbetsmarknadens centralorganisationer har publicerat ett pressmeddelande om att delat familjeansvar ökar välbefinnandet i arbetet och jämlikheten i arbetslivet. Pressmeddelandets syfte är att främja familjevänlighet på arbetsplatserna och uppmuntra män att utnyttja familjeledighet.

Vauva ja vanhemmat köllöttelevät yhdessä. Kuva: Pixhill

Enligt arbetsmarknadens centralorganisationer ökar ett engagerat föräldraskap välmåendet för pappan, barnet och hela familjen. Också praxisen på arbetsplatserna har betydelse när det kommer till en jämnare fördelning av familjeledigheten mellan föräldrarna. 

– Genom att utveckla god praxis på arbetsplatserna och ett familjevänligt förhållningssätt skapar vi spelregler för alla arbetstagare när det gäller att förena arbetsliv och familjeliv. Samtidigt bygger vi också upp en arbetskultur som är pappavänlig, konstaterar arbetsmarknadsorganisationerna i sitt pressmeddelande.  

I samband med pressmeddelandet publicerade arbetsmarknadsorganisationerna även en minneslista till arbetsplatserna över de omständigheter som ska beaktas före familjeledigheten, under familjeledigheten och då föräldern återgår till arbetet efter föräldraledigheten.


KT uppmuntrar kommuner och välfärdsområden att främja familjevänliga arbetsplatser

För att familjeledigheten ska fördelas jämnare mellan föräldrarna krävs åtgärder både inom familjen och på arbetsplatsen. Familjevänliga arbetsplatser kan främjas på många olika sätt.  KT uppmuntrar arbetsgivare inom kommun- och välfärdsbranschen att fundera på hur de själva kunde främja familjevänligheten i sin organisation. 

Det ska dock noteras att det krävs flexibilitet både från arbetsgemenskapen, arbetstagaren och arbetsgivaren när det kommer till samordning av familjeliv och arbetsliv. 

– Uppkomsten av god praxis främjas när arbetsgemenskapens olika parter är så flexibla som möjligt, påminner KT:s förhandlingsdirektör Anne Kiiski

Det är därför bra om arbetsgivaren och den arbetstagare som tar ut familjeledighet diskuterar möjligheterna att sammanjämka familjeliv och arbetsliv före familjeledigheten inleds. Som stöd för diskussionen kan man använda minneslistan som arbetsmarknadsorganisationerna utarbetat. 

Mer information:
•    arbetsmarknadens centralorganisationers pressmeddelande 
•    arbetsmarknadens centralorganisationers minneslista