På svenska
Uutinen

Työmarkkinakeskusjärjestöt: Jaettu perhevastuu lisää työhyvinvointia ja työelämän tasa-arvoa

Työmarkkinakeskusjärjestöt ovat julkaisseet yhdessä tiedotteen "Jaettu perhevastuu lisää työhyvinvointia ja työelämän tasa-arvoa". Tiedotteella pyritään edistämään perhemyönteisyyttä työpaikoilla ja kannustetaan miehiä perhevapaiden pitämiseen.

Vauva ja vanhemmat köllöttelevät yhdessä. Kuva: Pixhill

Työmarkkinakeskusjärjestöjen mukaan vanhemmuuteen sitoutuminen lisää isän, lapsen ja koko perheen hyvinvointia. Myös työnpaikkojen käytännöillä on merkitystä perhevapaiden tasaisemmassa jakautumisessa vanhempien kesken. 

– Työpaikkojen hyvien käytäntöjen kehittämisellä ja perhemyönteisellä suhtautumisella luodaan kaikkia työntekijöitä koskevat työn ja perheen yhteensovittamista koskevat pelisäännöt ja samalla rakennetaan myös isäystävällistä työkulttuuria, työmarkkinajärjestöt toteavat tiedotteessaan.  

Tiedotteen yhteydessä työmarkkinajärjestöt julkaisevat työpaikoille muistilistan siitä, mitä seikkoja tulee huomioida ennen perhevapaata, perhevapaan aikana sekä työhön palatessa vanhempainvapaan jälkeen.

KT kannustaa kuntia ja hyvinvointialueita edistämään perhemyönteisyyttä työpaikoilla

Perhevapaiden tasaisempi jakautuminen vanhempien välillä vaatii toimenpiteitä sekä perheissä että työpaikoilla. Perhemyönteisyyttä voidaan edistää työpaikoilla monilla erilaisilla tavoilla.  KT kannustaa kunta- ja hyvinvointialan työpaikkoja pohtimaan, miten perhemyönteisyyttä voidaan edistää kussakin organisaatiossa. 

On kuitenkin hyvä huomata, että perheen ja työelämän yhteensovittamisessa tarvitaan joustavuutta niin työyhteisöltä, työntekijältä kuin työnantajalta. 

– Hyvien käytäntöjen muodostumista edistää se, että työyhteisön eri osapuolet ovat mahdollisuuksien mukaan joustavia, KT:n neuvottelujohtaja Anne Kiiski muistuttaa. 

Työnantajan ja perhevapaalle jäävän työntekijän onkin hyvä käydä keskustelu ennen perhevapaalle jäämistä erilaisista mahdollisuuksista koskien perheen ja työn yhteensovittamista. Keskustelun tukena voi käyttää työmarkkinajärjestöjen laatimaa muistilistaa. 

Lisätietoja: