Suomeksi
Pressmeddelande

Kommunsektorn har nått ett förhandlingsresultat

Ett förhandlingsresultat har nåtts om de kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalen. Resultatets kostnadsnivå följer den så kallade allmänna linjen.

Neuvottelutulos saavutettiin

Avtalsperioden enligt förhandlingsresultatet är 1.2.2018–31.3.2020. Under det första året av avtalsperioden genomförs en allmän förhöjning inom det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet 1.5.2018. Förhöjningen är 26 euro, dock minst 1,25 procent. Följande förhöjning är en lokal justeringspott på 1,2 procent 1.1.2019 och en allmän förhöjning på en procent 1.4.2019.

Förhandlingsparterna har dessutom avtalat om grunderna för och betalningen av en lokal resultatbaserad engångspott.

Enligt förhandlingsresultatet ska förhandlingar om social- och hälsovårdspersonalens allmänna anställningsvillkor i fråga om löner och arbetstidssystem föras i en förhandlingsgrupp för social- och hälsovården 2018–2019. Processen har att göra med vård- och landskapsreformen. Social- och hälsovårdspersonalen omfattas av det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet ända tills kollektivavtalen för landskapen och företagssektorerna träder i kraft.

Förhandlingsresultatet behandlas i de kommunala avtalsparternas beslutande organ.

Totalt 421 000 löntagare omfattas av förhandlingsresultatet. Avtalsparter i de kommunala kollektivavtalen är KT Kommunarbetsgivarna samt löntagarorganisationerna Offentliga sektorns union JAU (Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL och Offentliga och privata sektorns funktionärsförbund Jyty), Förhandlingsorganisationen för offentliga sektorns utbildade FOSU och Kommunsektorns utbildade vårdpersonal KoHo (Finlands närvårdar- och primärskötarförbund SuPer och Tehy).

Foto: Lehtikuva/ Vesa Moilanen

Markku Jalonen

verkställande direktör
Telefon:
+358 9 771 2500
Mobiltelefon:
+358 40 547 7710
E-post:
Markku.Jalonen@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT