Suomeksi
Nyhet

Kirsi-Marja Lievonen blir ordförande för KT:s delegation

Personaldirektör Kirsi-Marja Lievonen är ordförande för KT:s nya delegation under perioden 2018–2121. Till vice ordförande valdes projektchef Taina Niiranen och servicedirektör Jorma Haapanen.

Valtuuskunnan 2018 puheenjohtajat ja Markku Jalonen

Valet av ordförande till KT:s nya delegation hölls vid det konstituerande mötet i Kommunernas hus i Helsingfors den 17 januari.

Kirsi-Marja Lievonen (sdp) är personaldirektör i Vanda stad. Hon har varit ordinarie medlem i KT:s delegation de två föregående perioderna sedan 2009.

Förste vice ordförande blev projektchef Taina Niiranen (C) från Birkalands förbund.  Hon är ny medlem i delegationen. Andre vice ordförande blev Kotkas servicedirektör Jorma Haapanen (saml) som också varit ordinarie medlem i delegationen de två senaste perioderna.

Övriga ordinarie medlemmar är Eino Leisimo (saml), sektorchefen för Jyväskyläs bildningstjänster,  Sinikka Valtonen (saml), personaldirektören i Åbo, Petra Määttänen (sdp), adminstrationsdirektören för Egentliga Finlands förbund, Juha Majalahti (sdp), kommundirektören i Eura, Olli Riikonen (C), kommundirektören i Tohmajärvi, Kirsi Ojansuu-Kaunisto (gröna), fullmäktigeledamot i Tavastehus, Marko Koskinen (sannf), vice ordförande för stadsfullmäktige i Kitee och Pekka Heikkinen (vf), fullmäktigeledamot i Tusby.

Av delegationens 11 ordinarie medlemmar är 7 nya. För de ordinarie medlemmar har dessutom utsetts personliga suppleanter, av vilka 9 är nya.

Delegationens medlemmar representerar de kommunala arbetsgivarna och har en central ställning som förtroendevalda eller anställda i en kommun eller samkommun eller i kommunernas centralorganisation. Finansministeriet utser medlemmarna på förslag av Kommunförbundet.

När medlemmarna utses ska de rådande politiska styrkeförhållandena i kommunerna beaktas och opartiskhet iakttas. Platserna i delegationen fördelas enligt kommunalvalets resultat.

I bilden från vänster: vice ordförande Jorma Haapanen, KT:s arbetsmarknadsdirektör Markku Jalonen, ordförande Kirsi-Marja Lievonen och vice ordförande Taina Niiranen.