Suomeksi
Nyhet

Arbetet med revideringen av familjeledighetsmodellen har inletts

KT Kommunarbetsgivarna deltar i beredningen av den familjeledighetsreform som regeringen drivit igenom. Reformen är avsedd att träda i kraft i början av 2019.

Äiti työntää lasta rattaissa puistossa. Kuva: Pixhill.

KT anser det vara viktigt att familjeledighetssystemet ökar jämställdheten i arbetslivet och i föräldraskapet och att reformen har en sysselsättningsfrämjande effekt. Förmånerna ska ses över inom ramen för den offentliga ekonomin.

I familjeledighetsreformen granskas utvecklingen av familjeledigheterna och därtill hörande bredare frågeställningar kring familjepolitik, småbarnspedagogik och arbetsliv.
Reformen genomförs i brådskande ordning. En arbetsgrupp bestående av regeringspartiernas ministrar bereder detaljerna i familjeledighetsmodellen före utgången av år 2017.

KT:s utlåtande