Suomeksi
Nyhet

Arbetslöshetsförsäkringsfonden och utbildningsfonden bör slås ihop till en ny fond

Arbetsmarknadens centralorganisationer föreslår för statsmakten en sammanslagning av arbetslöshetsförsäkringsfonden och utbildningsfonden. Förslaget till sammanslagning är organisationernas förhandlingsresultat som behandlas i arbetsmarknadsorganisationernas beslutande organ.

Verksamhetsbetingelserna för båda fonderna har förändrats och fortsätter att utvecklas betydligt. Kraven på kvalitet och effektivitet betonas allt mer. Fonderna behöver ändra sin praxis för att kunna svara på de utmaningar som digitaliseringen, informationssäkerheten och upphandlingslagstiftningen medför, konstaterar arbetsmarknadens centralorganisationer i sitt gemensamma förslag.

Fondernas placeringsverksamhet och tryggandet av likviditeten är också mera krävande än tidigare. Det nya finansieringssystemet för vuxenutbildningsstödet ändrade fondernas finansiering. Fonderna har vuxit till relativt stora arbetsgivare. Arbetsmarknadens centralorganisationer är överens om att man svarar bäst på framtidens utmaningar genom att koncentrera fondernas uppgifter i en gemensam fond. Sammanslagningen förutsätter lagrevideringar. Den nya fonden skulle kunna inleda sin verksamhet tidigast i början av 2019.

Den föreslagna reformen påverkar inte vuxenutbildningsförmånerna och inte heller löntagarnas ställning. Arbetsgivarnas och arbetslöshetskassornas ställning hålls också oförändrade.

Arbetslöshetsförsäkringsfonden och utbildningsfonden är genom lag inrättade organisationer som administreras av arbetsmarknadsparterna. Arbetslöshetsförsäkringsfondens huvuduppgift är att samla in arbetslöshetsförsäkringsavgifter och styra intäkterna av dessa avgifter till dem som betalar ut arbetslöshetsförmåner. Utbildningsfonden främjar behövliga färdigheter i arbetet genom att bevilja lagstadgade vuxenutbildningsförmåner.

Närmare upplysningar:

Vesa Rantahalvari, ledande sakkunnig (EK), tfn 040-5444609
Jorma Palola, förhandlingsched (KT), tfn 050-5125300
Saana Siekkinen, direktör (FFC), tfn 040-8345030
Pekka Piispanen, direktör (Akava), tfn 040-5440302
Jukka Ihanus, direktör (STTK), tfn 050-4639929