Suomeksi
Cirkulär
1/01
Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Beställning av tjänste- och arbetskollektivavtalen 2001-2002

De finskspråkiga upplagorna av tjänste- och arbetskollektivavtalen 2001-2002 blir klara i skiftet januari-februari. De svenska upplagorna blir klara senare.

Förhandlingarna om läkaravtalet fortsätter och vi informerar senare om när avtalet blir klart.

Kommunerna och samkommunerna kan beställa avtalen med bifogade beställningsblankett. För att undvika blockeringar på grund av för många beställningar på en gång ber vi Er att helst inte göra beställningar per telefon.

KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET

Arbetsmarknadsdirektör           Jouni Ekuri

Kontorschef                             Katriina Nokelainen

BILAGA  Beställningsblankett