Suomeksi
Cirkulär
5/01
Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Storleken på ersättningar för måltidskostnader enligt utbildningsavtalet

I rekommendationsavtalet om kommunal personalutbildning samt i tjänste- och arbetskollektivavtalet om facklig utbildning (ubildningsavtalet) har avtalats om anställningsvillkoren för vissa i avtalet närmare angivna tjänsteinnehavar-/arbetstagargrupper för den tid som personer ur dessa grupper beviljats tjänst-/arbetsledighet för facklig utbildning.

Ersättning för måltidskostnader skall med stöd av § 9 i avtalet betalas sådana tjänsteinnehavare/arbetstagare som deltar i samarbets- och förtroendemannautbildning. Ersättningen gäller kursdagar för vilka ordinarie lön betalas (tjänsteinnehavare) eller inkomstbortfall ersätts (arbetstagare).

Den avtalade måltidskostnadsersättningen är för åren 2001 och 2002 121 mark.

KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET

Arbetsmarknadsdirektör              Jouni Ekuri

Arbetsmarknadsombudsman     Markku Roiha

BILAGA
Tjänste- och arbetskollektivavtal om storleken på de ersättningar för
måltidskostnader som avses i rekommendationsavtalet om kommunal
personalutbildning och tjänste- och arbetskollektivavtalet om facklig utbildning 


Tjänste- och arbetskollektivavtal om storleken på de ersättningar för måltidskostnader som avses i rekommendationsavtalet om kommunal personalutbildning och tjänste- och arbetskollektivavtalet om facklig utbildning

1 §

Det avtalades att den ersättning för måltidskostnader som omnämnts i rekommendationsavtalet om kommunal personalutbildning och i § 9 i tjänste- och arbetskollektivavtalet om facklig utbildning är 121 mark under 2001 och 2002.

2 §

Detta avtal träder i kraft den 1 januari 2001. Avtalet upphör att gälla samtidigt som rekommendationsavtalet om kommunal personalutbildning och tjänste- och arbetskollektivavtalet om facklig utbildning (utbildningsavtalet) upphör att gälla.

Helsingfors den 31 januari 2001

KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET

AKAVA-OS RF

KOMMUNFACKETS UNION RF

FÖRHANDLINGSORGANISATIONEN FÖR TEKNIK OCH
GRUNDSERVICE FKT RF

TJÄNSTEMÄNNENS FÖRHANDLINGSORGANISATION TFO RF