Suomeksi
Cirkulär
6/2024
Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Ändring i den centraliserade potten 1.2.2024 och den lokala justeringspotten 1.6.2024 enligt utvecklingsprogrammet för kommunsektorns timavlönade personal (TIM-AKA)

Ändring i den centraliserade potten 1.2.2024 och den lokala justeringspotten 1.6.2024 enligt utvecklingsprogrammet för kommunsektorns timavlönade personal (TIM-AKA)

I punkt 3.5 i tjänste- och arbetskollektivavtalet om ett program för utveckling av kommun- och välfärdssektorns lönestrukturer och lönesystem 2023–2027 har avtalsparterna kommit överens om en centraliserad pott 1.2.2024 riktad till arbetskollektivavtalet för kommunsektorns timavlönade personal (TIM-AKA). Potten är 0,4 % av lönesumman inom TIM-AKA. 

Enligt avtalet används den centraliserade potten till kostnader på riksnivå. För TIM-AKA innebär detta bland annat kostnader för införande av nya löneformer i avtalet.

Avtalsparterna har tillsammans konstaterat att utvecklingen av lönesättningen inom TIM-AKA är i det skedet att det inte finns skäl att använda den centraliserade potten ännu från och med 1.2.2024. Därför har avtalsparterna kommit överens om följande ändringar i utvecklingsprogrammet.
Den centraliserade potten på 0,4 % enligt utvecklingsprogrammet överförs till den överenskomna lokala justeringspotten 1.6.2024 i punkt 3.5 i utvecklingsprogrammet och omvandlas till en lokal pott. Den lokala potten enligt punkt 3.5 i utvecklingsprogrammet som fördelas 1.6.2024 uppgår således till sammanlagt 1,0 % (0,6 % + 0,4 %). 

Enligt utvecklingsprogrammet ska den lokala potten användas till exempel för att främja tillgången på arbetskraft. I TIM-AKA innebär detta, beroende på den lokala situationen, till exempel:

  • att rätta till missförhållanden i grundlönerna inom lönegrupperna, 
  • överföringar mellan lönegrupper
  • eller andra lokala utvecklingsåtgärder som kan främja tillgången på personal. 
     

Avtalsparterna har dessutom kommit överens om att en del av den lokala justeringspotten 1.6.2025 enligt utvecklingsprogrammet ska betalas som en centraliserad pott 1.2.2025. Den centraliserade potten 1.2.2025 är 0,4 %. Om den centraliserade potten inte används 1.2.2025, senareläggs den till 1.6.2025.

Information om användningen av den centraliserade potten ges våren 2025. Storleken på den lokala potten 1.6.2025 enligt utvecklingsprogrammet ändras till 0,4 % (0,8 % - 0,4 %).

I juni 1.6.2024 genomförs också de allmänna förhöjningarna (totalt 2,27 %) och den lokala justeringspotten (0,73 %) enligt underteckningsprotokollet till TIM-AKA 2022–2025. 

Närmare information om lönehöjningarna ges senare.

Detta cirkulär har utarbetats tillsammans med TIM-AKA:s avtalspart JHL rf.

KOMMUN- OCH VÄLFÄRDSOMRÅDESARBETSGIVARNA KT

Verkställande direktör Markku Jalonen

Förhandlingschef Anne Kiiski

 

KT ttes

ttes(at)kt.fi
E-post:
ttes@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT
Allmänna anställningsfrågor

Juha Raunio

arbetsmarknadsjurist
Telefon:
+358 9 771 2143
Mobiltelefon:
+358 50 518 1491
E-post:
Juha.Raunio@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT

Hanne Ojanperä

arbetsmarknadsjurist
Telefon:
+358 9 771 2283
Mobiltelefon:
+358 50 526 6182
E-post:
Hanne.Ojanpera@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT