Suomeksi
Cirkulär
30/2023
Till kommunstyrelserna, samkommunerna, välfärdsområdena, välfärdssammanslutningarna och KT:s företagsmedlemmar

Godkänd facklig utbildning år 2024

Den utbildningsgrupp som tillsatts av huvudavtalsorganisationerna inom kommun- och välfärdssektorn har godkänt facklig utbildning för år 2023. Kurserna omfattar även Kevas kurser i pensionsfrågor.

KOMMUN- OCH VÄLFÄRDSOMRÅDESARBETSGIVARNA KT

Verkställande direktör    Markku Jalonen

Förhandlingsdirektör    Anna Kukka

BILAGOR

Bilaga 1 Godkänd facklig utbildning år 2024 (på finska)

Bilaga 2 Kevas fackliga kurser år 2024 (på finska)

Mertzi Bergman

sakkunnig i kompetens- och utbildningspolitik
Telefon:
+358 9 771 2270
Mobiltelefon:
+358 50 408 8076
E-post:
Mertzi.Bergman@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT

Anna Kukka

förhandlingsdirektör
Telefon:
+358 9 771 2385
Mobiltelefon:
+358 50 347 9342
E-post:
Anna.Kukka@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT