Suomeksi
Cirkulär
29/2022
Till kommunstyrelserna, samkommunerna och välfärdsområdesstyrelserna

Godkänd facklig utbildning år 2023

Den utbildningsgrupp som tillsatts av huvudavtalsorganisationerna inom kommun- och välfärdssektorn har godkänt facklig utbildning för år 2023. Kurserna omfattar även Kevas kurser i pensionsfrågor.

KOMMUN- OCH VÄLFÄRDSOMRÅDESARBETSGIVARNA KT

Verkställande direktör    Markku Jalonen

Förhandlingschef    Anna Kukka

BILAGOR

Bilaga 1 Godkänd facklig utbildning år 2023 (på finska)
Bilaga 2 Kevas fackliga kurser år 2023 (på finska)

Anna Kukka

förhandlingsdirektör
Telefon:
+358 9 771 2385
Mobiltelefon:
+358 50 347 9342
E-post:
Anna.Kukka@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT