Suomeksi
Cirkulär
2/2022
Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Seminariet i Villmanstrand 18–19.8.2022

Seminariet kring samarbete och arbetslivsutveckling i kommunsektorn ordnas 18–19.8.2022 på traditionellt sätt i Villmanstrand. Evenemanget streamas, så det är också möjligt att delta på distans.

Seminariet (som hålls på finska) är avsett för kommunernas, samkommunernas och de kommande välfärdsområdenas ledning, beslutsfattare, personalledning och chefer, utvecklingsexperter, personalrepresentanter samt samarbetskommittéer och utvecklingsgrupper.

Seminariet arrangeras av Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT och de kommunala huvudavtalsorganisationerna i samarbete med Villmanstrands stad. Programmet med anmälningsanvisningar bifogas.

Vi ber er vidarebefordra detta cirkulär med bilagor till samarbets- och arbetar-skyddsorganisationernas medlemmar.

Välkomna till seminariet i Villmanstrand!


KOMMUN- OCH VÄLFÄRDSOMRÅDESARBETSGIVARNA KT

Verkställande direktör Markku Jalonen

Ledande sakkunnig i arbetslivsutveckling Niilo Hakonen
 

Bilaga: Inbjudan och program 2022 (på finska)

Niilo Hakonen

ledande sakkunnig, arbetslivsutveckling
Telefon:
+358 9 771 2025
Mobiltelefon:
+358 40 820 6800
E-post:
Niilo.Hakonen@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT