Suomeksi
Cirkulär
15/2021
Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Godkänd facklig utbildning år 2022

Den utbildningsgrupp som tillsatts av huvudavtalsorganisationerna inom kommunsektorn har godkänt facklig utbildning för år 2022. Kurserna omfattar också Kevas kurser i pensionsfrågor.

KOMMUN- JA VÄLFÄRDSOMRÅDESARBETSGIVARNA KT

Verkställande direktör Markku Jalonen

Förhandlingschef Anna Kukka


BILAGOR (på finska)
Bilaga 1 Godkänd facklig utbildning år 2022
Bilaga 2 Kevas fackliga kurser år 2022

Anna Kukka

förhandlingsdirektör
Telefon:
+358 9 771 2385
Mobiltelefon:
+358 50 347 9342
E-post:
Anna.Kukka@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT