Suomeksi
Cirkulär
11/2021
Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Instrument- och dräktersättningar samt mediaarvoden i stadsorkestrarna från 1.12.2021

Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT och Finlands Musikerförbund rf har avtalat om instrument- och dräktersättningar 1.12.2021–30.11.2022 enligt bilaga 1 och om mediaarvoden 1.12.2021–30.11.2022 enligt bilaga 2. 

Den avtalade kostnadseffekten av höjningen av instrument- och dräktersättningarna (1,79 %) riktades främst till instrumentersättningarna för violin. För de övriga instrumentens del gjordes en bestående mindre höjning inom ramen för kostnadseffekten. Dräktersättningen är oförändrad. 

Mediaarvodena höjs i enlighet med den avtalade kostnadseffekten (1,79 %).  Be-stämmelserna om sändning i stadens interna nät enligt avtalspunkt 2 (strömningsarvoden) tillämpas om arbetsgivaren med tillgängliga medel har försökt se till att uppträ-dandet inte syns på internet. Avtalsparterna har också kommit överens om att staden har rätt att spela in korta utdrag av stadsorkesterns uppträdanden för stadens egen informationsförmedling och marknadsföring av orkestern under en viss tid (avtalspunkt 3). För dessa inspelningar betalas ingen ersättning.


KOMMUN- OCH VÄLFÄRDSOMRÅDESARBETSGIVARNA KT

Verkställande direktör Markku Jalonen

Förhandlingschef Hannu Freund

Bilagor

1. Kollektivavtal om stadsorkestrarnas instrument- och dräktersättningar
1.12.2021–30.11.2022

2. Avtal om mediaarvode
1.12.2021–30.11.2022

Teija Metsäranta

ledande arbetsmarknadsjurist
Telefon:
+358 9 771 2468
Mobiltelefon:
+358 50 562 7140
E-post:
Teija.Metsaranta@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT