Suomeksi
Cirkulär
14/2020
Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Godkänd facklig utbildning år 2021

Den utbildningsgrupp som tillsatts av huvudavtalsorganisationerna inom kommunsektorn har godkänt facklig utbildning för år 2021. Kurserna omfattar också Kevas kurser i pensionsfrågor.

KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET

Arbetsmarknadsdirektör    Markku Jalonen

Förhandlingschef    Jorma Palola

Bilagor (på finska)       
1. Förhandlingsorganisationen för offentliga sektorns utbildade FOSU rf
2. JHL rf / Offentliga sektorns union JAU rf
3. Jyty rf / Offentliga sektorns union JAU rf
4. Super rf / Sote rf
5. Tehy rf / Sote rf
6. Kevas kurser i pensionsfrågor
7. SPAL rf / KoHo rf