Suomeksi
Cirkulär
11/2020
Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Godkända ändringar/tillägg i den fackliga utbildningen år 2020

Den utbildningsgrupp som tillsatts av Kommunala arbetsmarknadsverket och huvudavtalsorganisationerna inom kommunsektorn har godkänt bifogade ändringar/tillägg i den godkända fackutbildningen för år 2020.

KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET

Arbetsmarknadsdirektör        Markku Jalonen

Förhandlingschef                  Jorma Palola

Bilagor (på finska)
1 Offentliga sektorns union JAU rf
2 Super rf
3 Tehy rf
4 FOSU rf
5 JHL rf