Suomeksi
Cirkulär
14/2019
Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Cirkulärlistan för år 2019

Förteckningen över Kommunala arbetsmarknadsverkets cirkulär 2019
bifogas för kännedom.

KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET

Arbetsmarknadsdirektör    Markku Jalonen

Kommunikationschef    Teuvo Arolainen


Bilaga  Cirkulärlistan för år 2019