Suomeksi
Cirkulär
13/2019
Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Ersättningar för resekostnader från 1.1.2020

Som bilaga sänder vi ersättningarna för resekostnader enligt bilaga 16 i det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet (AKTA) 2018–2019. Ersättningarna har justerats till vissa delar 1.1.2020. De ersättningar som ändrats jämfört med 2019 har markerats med fet stil (med undantag av dagtraktamentena vid utlandsresor).

Detta cirkulär har utarbetats i samråd med avtalsparterna i det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet och parterna har nått samförstånd om cirkulärets innehåll.

KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET

Arbetsmarknadsdirektör    Markku Jalonen

Förhandlingschef    Anne KiiskiBilaga       AKTA bilaga 16 Ersättningar för resekostnader

Anne Kiiski

förhandlingsdirektör
Telefon:
+358 9 771 2508
Mobiltelefon:
+358 50 414 0718
E-post:
Anne.Kiiski@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT