Suomeksi
Cirkulär
10/2019
Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Godkända ändringar/tillägg i den fackliga utbildningen år 2019

Den utbildningsgrupp som tillsatts av Kommunala arbetsmarknadsverket och huvudavtalsorganisationerna inom kommunsektorn har godkänt bifogade ändringar/tillägg i den godkända fackutbildningen för år 2019.

KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET

Arbetsmarknadsdirektör    Markku Jalonen

Förhandlingschef    Jorma Palola