Suomeksi
Cirkulär
18/18
Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Cirkulärlistan för år 2018

Förteckningen över Kommunala arbetsmarknadsverkets cirkulär 2018
bifogas för kännedom.

KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET

Arbetsmarknadsdirektör    Markku Jalonen

Kommunikationschef        Teuvo Arolainen


Bilaga  Cirkulärlistan för år 2018