Suomeksi
Cirkulär
17/2018
Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Ersättningar för resekostnader från 1.1.2019

Ersättningarna för resekostnader enligt bilaga 16 i det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet (AKTA) 2018–2019 bestäms från 1.1.2019 på samma sätt som under 2018.

Tehy rf/ KoHo rf har inte godkänt de resekostnader som fastställts av Kost-nadsersättningsdelegationen och som tidigare år tillämpats också inom kommunsektorn. Ersättningarna kvarstår därför tillsvidare oförändrade.

KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET

Arbetsmarknadsdirektör                       Markku Jalonen

Förhandlingschef                                  Sari Ojanen

Anne Kiiski

förhandlingsdirektör
Telefon:
+358 9 771 2508
Mobiltelefon:
+358 50 414 0718
E-post:
Anne.Kiiski@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT