Cirkulär
12/2018
Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Godkända ändringar/tillägg i den fackliga utbildningen år 2018

Den utbildningsgrupp som tillsatts av Kommunala arbetsmarknadsverket och huvudavtalsorganisationerna inom kommunsektorn har godkänt bifogade ändringar och tillägg i fackutbildningen för år 2018.

KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET

Arbetsmarknadsdirektör    Markku Jalonen

Förhandlingschef    Jorma Palola


Bilagor (på finska)

  1. FOSU rf
  2. Offentliga sektorns union JAU rf
  3. Tehy rf
  4. SuPer rf

Ytterligare information