Suomeksi
Cirkulär
6/17
Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Godkänd facklig utbildning år 2018

Den utbildningsgrupp som tillsatts av Kommunala arbetsmarknadsverket och huvudavtalsorganisationerna inom kommunsektorn har godkänt facklig utbildning för år 2018. Kurserna finns uppräknade i bilagorna och omfattar också Kevas kurser i pensionsfrågor.

KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET

Arbetsmarknadsdirektör Markku Jalonen

Förhandlingschef Jorma Palola

Bilagor (på finska)

1. FOSU rf
2. JHL rf/Julkisen alan unioni JAU rf
3. Jyty rf/Julkisen alan unioni JAU rf
4. SuPer rf/KoHo rf
5. Tehy rf/KoHo rf
6. Kevas kurser i pensionsfrågor
7. SPAL rf/KoHo rf