Suomeksi
Cirkulär
5/17
Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Godkända ändringar/tillägg i den fackliga utbildningen år 2017

Den utbildningsgrupp som tillsatts av Kommunala arbetsmarknadsverket och huvudavtalsorganisationerna inom kommunsektorn har godkänt bifogade ändringar/tillägg i den godkända fackutbildningen för år 2017.

KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET
 
Arbetsmarknadsdirektör   Markku Jalonen

Förhandlingschef    Jorma Palola


Bilagor (på finska)    

  1. FOSU rf
  2. Kommunfackets union rf/JHL rf
  3. Tehy rf