Suomeksi
Cirkulär
10/17
Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Cirkulärlistan för år 2017

Förteckningen över Kommunala arbetsmarknadsverkets cirkulär 2017 bifogas för kännedom.

KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET

Arbetsmarknadsdirektör    Markku Jalonen

Kommunikationschef        Teuvo Arolainen


Bilaga  Cirkulärlistan för år 2017