Suomeksi
Cirkulär
3/16
Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Godkända ändringar/tillägg i den fackliga utbildningen år 2016

Den utbildningsgrupp som tillsatts av Kommunala arbetsmarknadsverket och huvudavtalsorganisationerna inom kommunsektorn har godkänt bifogade ändringar/tillägg i den godkända fackutbildningen för år 2016.

KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET
 
Arbetsmarknadsdirektör Markku Jalonen

Förhandlingschef Jorma Palola

Bilagor (på finska)

  1. FOSU rf (KTK ry)
  2. Kommunfackets union/JHL rf
  3. Tehy rf
  4. SPAL rf

SuPer: inga ändringar