Suomeksi
Cirkulär
16/16
Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Cirkulärlistan för år 2016

​Förteckningen över Kommunala arbetsmarknadsverkets cirkulär 2016 bifogas för kännedom.

KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET

Arbetsmarknadsdirektör Markku Jalonen

Kommunikationschef Teuvo Arolainen

 

Bilaga Cirkulärlistan för år 2016