Cirkulär
16/16
Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Cirkulärlistan för år 2016

​Förteckningen över Kommunala arbetsmarknadsverkets cirkulär 2016 bifogas för kännedom.

KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET

Arbetsmarknadsdirektör Markku Jalonen

Kommunikationschef Teuvo Arolainen

 

Bilaga Cirkulärlistan för år 2016

Ytterligare information

Heidi Hellström

Heidi Hellström

administrativ sekreterare
Telefon:
+358 9 771 2121
Mobiltelefon:
+358 50 320 9733
E-post:
Heidi.Hellstrom@kt.fi
Organisation:
KT Kuntatyönantajat
Johto