Suomeksi
Cirkulär
13/16
Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Godkänd facklig utbildning år 2017

​Den utbildningsgrupp som tillsatts av Kommunala arbetsmarknadsverket och huvudavtalsorganisationerna inom kommunsektorn har godkänt facklig utbildning i enlighet med rekommendationen om utveckling av den kommunala personalens kompetens och tjänste- och arbetskollektivavtalet om facklig utbildning. Kurserna finns uppräknade i bilagorna och omfattar också Kevas kurser i pensionsfrågor.

KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET
 
Arbetsmarknadsdirektör Markku Jalonen


Förhandlingschef Jorma Palola


Bilagor (på finska)
1. FOSU rf
2. JHL rf/Kommunfackets union
3. Jyty rf/Kommunfackets union
4. SuPer rf/KoHo rf
5. Tehy rf/KoHo rf
6. Kevas kurser i pensionsfrågor
7. SPAL rf/KoHo rf