Suomeksi
Cirkulär
17/15
Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Ersättning för måltidskostnader

​Rekommendationen om utveckling av den kommunala personalens kompetens och i arbets- och tjänstekollektivavtalet om facklig utbildning har avtalats om anställningsvillkoren för tjänsteinnehavar- eller arbetstagargrupper som deltar i facklig utbildning för den tid som de beviljats tjänst- eller arbetsledighet för deltagande i sådan utbildning.

Till en tjänsteinnehavare eller arbetstagare som deltar i samarbets- och förtroendemannautbildning betalas, med stöd av § 2 i det ovan nämnda avtalet, en ersättning för måltidskostnader för varje sådan kursdag för vilken tjänsteinnehavaren får ordinarie lön eller arbetstagaren ersättning för inkomstbortfall.

Den avtalade ersättningen för måltidskostnader är 24,80 € år 2016 (24,80 € år 2015).

KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET

Arbetsmarknadsdirektör Markku Jalonen

Förhandlingschef Jorma Palola

 

Bilaga

Arbets- och tjänstekollektivavtal om ersättning för de måltidskostnader
som avses i rekommendationen om utveckling av den kommunala
personalens kompetens och i arbets- och tjänstekollektivavtalet om
facklig utbildning