Suomeksi
Cirkulär
16/15
Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Tjänste- och arbetskollektivavtal om ekonomisk förmån som motsvarar grupplivförsäkring

Det reviderade tjänste- och arbetskollektivavtalet om ekonomisk förmån som motsvarar grupplivförsäkring träder i kraft 1.1.2016.

Avtalets tabell över ekonomisk förmån som motsvarar grupplivförsäkring och som betalas till förmånstagarna har ändrats i enlighet med försäkringsvillkoren för privata sektorn. Villkoren och förmånerna år 2016 är de samma som de som fastställts för 2015.

Parterna förhandlar årligen i december om justering av förmånen.
För att förmånstagarna ska bemötas på ett jämlikt sätt är det viktigt att kommunerna och samkommunerna följer tolkningarna av Arbetstagarnas grupplivförsäkringspool och Delegationen för grupplivförsäkringsärenden också när kommunen eller samkommunen själv betalar förmånen till förmånstagarna.

Kommunala arbetsmarknadsverket uppmanar kommunerna och samkommunerna att fästa vikt vid informationen till förmånstagarna om den ekonomiska förmån som motsvarar grupplivförsäkring.

KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET
  
Arbetsmarknadsdirektör Markku Jalonen

Förhandlingschef Sari Ojanen


Bilaga
Tjänste- och arbetskollektivavtal om ekonomisk förmån som motsvarar grupplivförsäkring och som ska betalas då en anställd vid en kommun eller samkommun avlidit