Suomeksi
Cirkulär
15/15
Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Godkänd facklig utbildning år 2016

​Den utbildningsgrupp som tillsatts av Kommunala arbetsmarknadsverket och huvudavtalsorganisationerna inom kommunsektorn har godkänt facklig utbildning i enlighet med rekommendationen om utveckling av den kommunala personalens kompetens och tjänste- och arbetskollektivavtalet om facklig utbildning. Kurserna finns uppräknade i bilagorna och omfattar också Kevas kurser i pensionsfrågor.
 
KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET
 
Arbetsmarknadsdirektör Markku Jalonen
 
Förhandlingschef Jorma Palola
 
Bilagor (på finska)
1.FOSU rf
2.JHL rf/Kommunfackets union
3.Jyty rf/Kommunfackets union
4.SuPer rf/KoHo rf
5.Tehy rf/KoHo rf
6.SPAL rf/KoHo rf
7.Kevas kurser i pensionsfrågor