Suomeksi
Cirkulär
6/14
Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Den kommunala veterinärtaxan fr.o.m. 1.1.2015

För kännedom skickar vi den kommunala veterinärtaxan enligt bilaga 5 § 3 i LÄKTA 2014–2016. Taxan gäller fr.o.m. 1.1.2015.

Arvodena enligt veterinärtaxan har i enlighet med tillväxt- och sysselsätt-ningsavtalet höjts med de allmänna förhöjningspotterna 1.7.2014 och 1.7.2015, vilka slagits ihop till tidpunkten 1.1.2015. Höjningen är jämn för arvodena i euro. Kostnadseffekten av justeringarna är 1,057 %.

KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET

Arbetsmarknadsdirektör  Markku Jalonen

Förhandlingschef Henrika Nybondas-Kangas

Bilaga    Den kommunala veterinärtaxan fr.o.m. 1.1.2015

Virpi Taavitsainen

ledande arbetsmarknadsombudsman
Telefon:
+358 9 771 2185
Mobiltelefon:
+358 50 570 3882
E-post:
Virpi.Taavitsainen@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT