Suomeksi
Cirkulär
5/14
Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Godkända ändringar/tillägg i den fackliga utbildningen år 2014

Den utbildningsgrupp som tillsatts av Kommunala arbetsmarknadsverket och huvudavtalsorganisationerna inom kommunsektorn har godkänt de ändringar/tillägg i den godkända fackliga utbildningen för år 2014 som specificeras i bilagorna 1–4.

KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET

Arbetsmarknadsdirektör Markku Jalonen

Förhandlingschef Jorma Palola

Bilagor 

Ändringar/tillägg i den godkända fackliga utbildningen år 2014 (på finska)

  1. FOSU rf
  2. Kommunfackets union /JHL rf
  3. Tehy rf
  4. FKT rf