Suomeksi
Cirkulär
4/14
Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Seminariet i Villmanstrand 14–15.8.2014

Samarbets- och utvecklingsseminariet för kommunsektorn arrangeras i Villmanstrand 14–15.8.2014 i stadshusets kongressal på adressen
Villimiehenkatu 1.

Ett gott liv eller en tvärbromsning på ekonomins villkor? Seminariet ställer frågor och öppnar perspektiv mot en hållbar framtid genom arbetsplatsens åtgärder.

Med hjälp av de sakkunnigas inlägg, dialog och god praxis erbjuds mål och verktyg för att hitta lösningar. Program och anmälningsanvisningar bifogas.

Seminariet bygger på växelverkan och introducerar till att söka och finna lösningar på arbetsplatsernas aktuella utmaningar.

Seminariet (som hålls på finska) är avsett för beslutsfattare, personalledning, chefer, utvecklingsexpertis, samarbetsutvecklare och representanter för personalen. Evenemanget väntas samla hundratals representanter för arbetsgivarna och löntagarorganisationerna. 

Vi ber er se till att cirkuläret med bilagor också delges samarbetsorganisationernas och arbetarskyddsorganisationernas medlemmar.

Välkomna till seminariet i Villmanstrand!

KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET

Arbetsmarknadsdirektör   Markku Jalonen

Förhandlingschef Jorma Palola

Bilaga Seminarieprogrammet (på finska)