Suomeksi
Cirkulär
18/14
Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Cirkulärlistan för år 2014

Förteckningen över Kommunala arbetsmarknadsverkets cirkulär 2014 bifogas för kännedom.

KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET

Arbetsmarknadsdirektör Markku Jalonen

Kommunikationschef Suvi Veramo

Bilaga Cirkulärlistan för år 2014