Suomeksi
Cirkulär
17/14
Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Ersättningar för resekostnader från och med 1.1.2015

De ersättningar för resekostnader som finns i bilaga 16 i det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet (AKTA) 2014–2016 justeras till vissa delar 1.1.2015. De ersättningar som ändrats jämfört med 2014 har markerats med fet stil (med undantag av dagtraktamentena vid resor till utlandet).

Logiersättningar och hotellersättningar vid resor till utlandet

Bestämmelserna om maximibeloppen för logiersättningar vid inrikes tjänste- och tjänsteförrättningsresor finns i § 13 i bilaga 16. Hotellersättningarna vid tjänsteresor till utlandet bestäms enligt § 18.

Enligt § 5 i underteckningsprotokollet till AKTA 2014-2016 justeras maximibeloppen för hotellersättningar så att justeringarna av maximibeloppen för statstjänstemännens hotellersättningar iakttas i tillämpliga delar. I fråga om statstjänstemän har det sedan 1.1.2014 inte längre fastställts några maximibelopp för logiersättningar och hotellersättningar vid resor till utlandet. Eftersom det i fråga om statstjänstemän inte längre fastställs några maximibelopp för logiersättningar och hotellersättningar vid resor till utlandet, tolkar avtalsparterna i AKTA de nämnda avtalsbestämmelserna för 2015 enligt följande: logialternativ (logi- och hotellersättningar både i hem- och utlandet) väljs med beaktande av bestämmelsen i 16 1 § 3 mom. i bilagan om resekostnader. Logialternativet ska vara skäligt. Vid valet av logi bör resans längd och syfte beaktas.

Detta cirkulär har utarbetats i samråd med avtalsparterna i det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet och parterna har nått samförstånd om cirkulärets innehåll.

KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET

Arbetsmarknadsdirektör    Markku Jalonen

 

Förhandlingschef    Sari Ojanen

Bilaga

AKTA, bilaga 16 Ersättningar för resekostnader

Anne Kiiski

förhandlingsdirektör
Telefon:
+358 9 771 2508
Mobiltelefon:
+358 50 414 0718
E-post:
Anne.Kiiski@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT