Suomeksi
Cirkulär
14/14
Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Godkänd facklig utbildning år 2015

Den utbildningsgrupp som tillsatts av Kommunala arbetsmarknadsverket och huvudavtalsorganisationerna inom kommunsektorn har godkänt facklig utbildning i enlighet med rekommendationen om utveckling av den kommunala personalens kompetens och tjänste- och arbetskollektivavtalet om facklig utbildning. Kurserna finns uppräknade i bilagorna och omfattar också Kevas kurser i pensionsfrågor.

KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET

Arbetsmarknadsdirektör  Markku Jalonen

Förhandlingschef  Jorma Palola

Bilagor (på finska)

  1. FOSU rf
  2. JHL rf/Kommunfackets union
  3. Jyty rf/Kommunfackets union
  4. Super rf/KoHo rf
  5. Tehy rf/KoHo rf
  6. Kevas kurser i pensionsfrågor
  7. SPAL rf/KoHo rf