Suomeksi
Cirkulär
22/13
Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Cirkulärlistan för år 2013

Förteckningen över Kommunala arbetsmarknadsverkets cirkulär 2013 bifogas för kännedom.

KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET

Arbetsmarknadsdirektör Markku Jalonen

Kommunikationschef Suvi Veramo

Bilaga Cirkulärlistan för år 2013