Suomeksi
Cirkulär
19/13
Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Beställning av de kommunala kollektivavtalen 2014–2016

De nya kommunala kollektivavtalen 2014–2016 kommer ut i februari 2014. Nya avtalsböcker utarbetas för alla avtalsområden. Avtalsböckerna
i svensk översättning utkommer senare under våren.

De nya avtalsböckerna:

  • Allmänt kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal 2014–2016 (AKTA)
  • Kommunalt tjänstekollektivavtal för läkare 2014–2016 (LÄKTA)
  • Kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal för undervisningspersonal 2014–2016 (UKTA)
  • Kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal för teknisk personal 2014–2016 (TS)
  • Kommunalt arbetskollektivavtal för timavlönade 2014–2016 (TIM-AKA)
  • Kunnalliset muusikkojen virka- ja työehtosopimukset 2014–2016
  • Kunnallinen näyttelijöiden työehtosopimus 2014–2016

De nya avtalen 2014–2016 träder i kraft den 1 mars 2014.

Beställning av avtal på KT Kommunarbetsgivarnas webbplats

Avtalen kan endast beställas elektroniskt. Hanteringen av beställningarna och utskicket av avtalen till kommuner och samkommuner sker då snabbare.

Avtalen kan beställas på KT:s webbsidor www.kommunarbetsgivarna.fi. Det finns en elektronisk beställningsblankett på ingångssidan under ikonen "Beställ nya avtalsböcker".

Eventuella frågor om beställningarna kan skickas per e-post till

KTjulkaisut(at)kommunarbetsgivarna.fi. Närmare upplysningar ger också ekonomisekreterare Katri Mäkelä, tfn 09 7711 och e-post: katri.makela(at)kt.fi

KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET

Arbetsmarknadsdirektör Markku Jalonen

Informationschef Suvi Veramo