Suomeksi
Cirkulär
9/12
Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Godkända ändringar/tillägg i den fackliga utbildningen år 2012

 
Den utbildningsgrupp som tillsatts av Kommunala arbetsmarknadsverket och huvudavtalsorganisationerna inom kommunsektorn har godkänt de ändringar/tillägg i den godkända fackliga utbildningen för år 2012 som specificeras i bilagorna 1–5.


KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET

                                                                

Arbetsmarknadsdirektör  Markku Jalonen

                                                                 
Utredningschef  Margareta Heiskanen

 

Bilagor                                
Ändringar/tillägg i den godkända fackliga utbildningen år 2012 (på finska)

  1.  FOSU rf
  2. JHL rf
  3. Tehy rf
  4. Kommunfackets union / Jyty rf
  5. Teknik och hälsa FKT rf