Suomeksi
Cirkulär
38/11
Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Cirkulärlistan för år 2011

Förteckningen över Kommunala arbetsmarknadsverkets cirkulär 2011 bifogas för kommunstyrelsernas och samkommunernas kännedom.

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS

Arbetsmarknadsdirektör Markku Jalonen

Kommunikationschef Suvi Veramo


Bilaga Cirkulärlistan för år 2011