Suomeksi
Cirkulär
19/11
Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Seminariet i Villmanstrand 18.–19.8.2011

Samarbets- och utvecklingsseminariet för kommunsektorn arrangeras 18.–19.8.2011 i stadshusets kongressal, adress Villimiehenkatu 1, Villmanstrand.

Under seminariet behandlas igen en aktuell utmaning: Välfärdsstaten – på stadig grund eller i förfall? Framtiden för välfärdstjänsterna, de allt mångsidigare produktionsformerna och Y-generationens inträde på arbetsmarknaden karaktäriserar utvecklingen av kommunala tjänster och övriga samhälleliga funktioner. Hur återspeglas detta på de kommunala arbetsplatserna, på utvecklingen av ledarskapet och arbetslivet?

Frågorna besvaras å ena sidan utgående från välfärdsstatens utveckling och de nya servicereformerna, å andra sidan utgående från förtroendet för arbetsplatsen och förväntningarna på arbetslivet. Vi hör också praktiska exempel på hur man har mött dessa utmaningar när det gäller produktivitet, resultat och arbetslivskvalitet. De främsta finländska experterna på forskning och utveckling behandlar frågorna under seminariet.

Diskussionerna som förs öppnar perspektiv både när det gäller välfärdstjänsternas framtid och arbetslivet. Under seminariet dryftas frågor som är viktiga för kommunsektorns arbetsmarknadssystem och för samarbetet på arbetsplatsen, dvs. gemensamt ansvar och verktyg för skapandet av det.

Seminariet (som hålls på finska) är avsett för alla som arbetar med personaladministration, ledarskap och samverkan i kommunerna och samkommunerna. Det årliga storevenemanget väntas också i år samla hundratals representanter för de kommunala arbetsgivarna och löntagarorganisationerna. KT hoppas att också arbetsgivarna skickar representanter till seminariet. För de kommunala arbetsgivarnas representanter ordnas ett separat möte i samband med seminariet.

Seminariet bygger på växelverkan och uppmuntrar till kommentarer, frågor och livlig diskussion.

Seminarieprogrammet och anmälningsanvisningarna bifogas. Vi ber er vänligen se till att informationen når också samarbets- och arbetarskyddsorganisationernas medlemmar. Det kan ske ändringar i programmet av orsaker som inte beror på arrangörerna.

KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET

Arbetsmarknadsdirektör Markku Jalonen

Förhandlingschef Jorma Palola

Bilaga Seminarieprogrammet (på finska)