Suomeksi
Cirkulär
7/10
Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Beställning av tjänste- och arbetskollektivavtal 2010-2011

De finska upplagorna av de nya kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalen 2010-2011 blir klara i början av april. De svenska upplagorna kommer ut senare.

Kommunerna och samkommunerna kan beställa avtalen på den bifogade beställningsblanketten. Avtalen kan också beställas på KA:s webbsidor www.kommunarbetsgivarna.fi. Beställningsblanketten finns i elektronisk form under länken Avtal.

På grund av det stora antalet beställningar ber vi er undvika beställning per telefon.

KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET

Arbetsmarknadsdirektör Markku Jalonen

Administrativ chef Katriina Nokelainen