Suomeksi
Cirkulär
19/10
Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Cirkulärlistan för år 2010

Förteckningen över Kommunala arbetsmarknadsverkets cirkulär 2010 bifogas för kommunstyrelsernas och samkommunernas kännedom.

 

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS

 
Arbetsmarknadsdirektör Markku Jalonen

Administrativ chef Katriina Nokelainen

 

Bilaga Cirkulärlistan för år 2010​