Suomeksi
Cirkulär
16/10
Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Godkända ändringar och tillägg i fackutbildningen år 2010

Den utbildningsgrupp som tillsatts av Kommunala arbetsmarknadsverket och huvudavtalsorganisationerna inom kommunsektorn har godkänt de ändringar och tillägg i den godkända fackutbildningen för år 2010 som räknas upp i bilagorna 13.

KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET 

Arbetsmarknadsdirektör Markku Jalonen

Utredningschef Margareta Heiskanen

 

Bilagor 
Ändringar och tillägg i den godkända fackutbildningen år 2010 (på finska)