Suomeksi
Cirkulär
10/10
Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Lokal resultatfrämjande justeringspott 1.9.2010

Enligt underteckningsprotokollen för de olika avtalsområdena ger Kommunala arbetsmarknadsverket och huvudavtalsorganisationerna närmare anvisningar om genomförandet av resultatprojekt med beaktande av den nya resultatrekommendationen för kommunsektorn. Bilagan till detta cirkulär innehåller dessa anvisningar. 

Från 1.9.2010 finns det en lokal pott på 0,7 % att fördela på det lokala planet inom alla avtalsområden. Den syftar till att förbättra kommunernas och samkommunernas resultat och produktivitet och stävja utgiftsökningen.

Kommunala arbetsmarknadsverket och huvudavtalsorganisationerna anser det viktigt att främja goda resultat i kommunerna och samkommunerna och deras arbetsenheter. Det är viktigt att personalen, organisationernas representanter och arbetsgivaren ställer sig bakom dessa lokala resultatprojekt eller åtgärder för utveckling av verksamheten.

KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET

Arbetsmarknadsdirektör                          Markku Jalonen

Förhandlingschef                                     Sari Ojanen