Suomeksi
Cirkulär
19/09
Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Cirkulärlistan för år 2009

Förteckningen över Kommunala arbetsmarknadsverkets cirkulär 2009 
bifogas för kommunstyrelsernas och samkommunernas kännedom.

KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET

Arbetsmarknadsdirektör                         Markku Jalonen

Administrativ chef                                   Katriina Nokelainen

Bilaga
Cirkulärlistan för år 2009