Suomeksi
Cirkulär
12/09
Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Anvisningar för arbetsgivarna inför en eventuell influensapandemi (svininfluensa)

Kommunala arbetsmarknadsverket har utarbetat anvisningar för influensavirus A(H1N1), den s.k. svininfluensan. Vid en pandemi kan efterfrågan på hälso- och sjukvårdstjänster och andra kommunala tjänster öka. Sjukfrånvaron bland den egna personalen kan också öka. Eventuellt uppstår en situation där kommunens verksamhetsenheter tillfälligt måste stängas. Kommunerna/samkommunerna avgör själva hurdana förfaranden och anvisningar som är mest ändamålsenliga med tanke på verksamheten.

I promemorian som följer som bilaga till detta cirkulär ges anvisningar som är viktiga för de kommunala arbetsgivarna. Kommunala arbetsmarknadsverket kompletterar anvisningarna om pandemin sprider sig.

KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET

Arbetsmarknadsdirektör Markku Jalonen

Förhandlingschef Sari Ojanen

Bilaga

  • Anvisningar för arbetsgivarna inför en eventuell influensapandemi (svininfluensa)

Anne Kiiski

förhandlingsdirektör
Telefon:
+358 9 771 2508
Mobiltelefon:
+358 50 414 0718
E-post:
Anne.Kiiski@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT