Suomeksi
Cirkulär
11/09
Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Godkända ändringar och tillägg i fackutbildningen år 2009

Den utbildningsgrupp som tillsatts av Kommunala arbetsmarknadsverket och huvudavtalsorganisationerna inom kommunsektorn har godkänt de ändringar och tillägg i den godkända fackutbildningen för år 2009 som räknas upp i bilagan.

KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET

Arbetsmarknadsdirektör Markku Jalonen

Utredningschef Margareta Heiskanen

Bilaga (doc)
Ändringar och tillägg i den godkända fackutbildningen år 2009 (på finska)

  • Juko ry
  • JHL ry 
  • Tehy ry