Suomeksi
Cirkulär
5/08
Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Kurser för fackorganisationernas förtroendemän som Kommunernas pensionsförsäkring ordnar 2008

Kommunala arbetsmarknadsverket har i sitt cirkulär A 2/1996 rekommenderat att kommunerna och samkommunerna enligt eget gottfinnande ger huvudförtroendemännen eller förtroendemännen rätt att delta i kurser som Kommunernas pensionsförsäkring ordnar och att avlönad tjänst-/arbets­ledighet beviljas för kurserna.

I rekommendationen står det att Kommunala arbetsmarknadsverket meddelar tid och plats för kurser som följer rekommendationen. Dessa kurser, som hålls på finska, är följande år 2008

24.4.              Helsingfors, Kommunernas pensionsförsäkring
8.5.                Nådendal, Stadshuset
15.5.              Seinäjoki, Törnäväsali
21.5.              Joensuu, Kulttuuri- ja matkailukeskus
22.5.              Kouvola, Stadshuset
28.5.              Helsingfors, Kommunernas pensionsförsäkring

Eventuella förfrågningar om utbildningen: utbildningsassistent Kirsti Lehtinen, kirsti.lehtinen(at)keva.fi, tfn 020 614 27 24.

KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET

Arbetsmarknadsdirektör                           Markku Jalonen

Utredningschef                                         Margareta Heiskanen